You are currently viewing การเมืองเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร

การเมืองเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

เมื่อเอ่ยถึงหรือพูดถึงการเมืองเชื่อได้เลยว่า มีประชาชนหลายคนนั้นให้ความสนใจและเอาใจใส่ แต่ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงการเมือง ก็คงลุ้นแค่ว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะกลับมาดีเสียที เพราะในปัจจุบันนั้นย่ำแย่เหลือเกิน จึงทำให้เกิดอาการเบื่อหน่ายและไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นัก อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วทุกวันนี้ เชื่อได้เลยว่าหลายคนนั้นมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับการเมืองเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นทุจริตโกงกินเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง เล่นพรรคเล่นพวกใช้อำนาจโดยมิชอบแต่ต้องบอกก่อน ว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนอย่างแน่นอนอย่างเช่นเศรษฐกิจเป็นต้น

การได้รับสิทธิ์และเสรีภาพ

เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนทุกคนควรที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามพระจำเป็นจะต้องให้ความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่าง ไม่ใช่ว่าประชาชนเห็นต่างก็จะจับขังอย่างเดียว มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเรามีความคิดที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการคิดต่างการได้รับสิทธิ์การได้รับเสรีภาพนั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นแต่เราก็ควรที่จะฟังความของประชาชนบ้าง การได้รับสิทธิ์และเสรีภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ รวมถึงเสรีภาพในการใช้ชีวิต หรือเลือกในการรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง

ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสำหรับการเมืองนั้น ถ้าการเมืองเป็นได้ด้วยดีไม่มีปัญหาไม่เกิดการใช้ในทางมิชอบเชื่อได้เลยว่า มันจะเป็นตัวที่สามารถนำพาประเทศชาติพัฒนาได้เป็นอย่างดี และที่ประเทศชาติจะพัฒนาได้มันก็ต้องมาจากประชาชนสิ่งที่สำคัญก็คือ จะต้องช่วยกันในแต่ละด้านเพื่อทำให้ทิศทางของประเทศนั้นไปในทางที่ดีมากกว่าเดิม การเมืองจะเป็นตัวบริหารประเทศทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และจัดทรัพยากรในประเทศต่างๆ ให้เหมาะสมแล้วประชาชนก็จะเป็นสุขหลังจากประชาชนเป็นสุข ก็จะมีผลต่อการพัฒนาแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ก็จะส่งผลทำให้ประเทศชาติของเรานั้นพัฒนาด้วยเช่นกัน

สร้างความเสมอภาค

การเมืองที่แท้จริงจะต้องมีใจกว้างมากพอที่จะยอมรับความคิดเห็นต่างๆ ทุกกลุ่มทุกสังคมต้องยอมรับให้ได้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มมากก็ตามควรฟังเหตุผลและนำมาคิดพิจารณากับสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานอะไรก็ตาม ขอแค่คุณเป็นคนไทยคุณก็จะมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านทุกองค์กรโดยที่คุณจะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการทำงาน หรือใช้ชีวิตประจำวันแล้วคุณจะไม่ถูกปิดกั้นด้วยเหตุผลทางฐานะสังคม หรือกายภาพรวมทั้งสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน


อนาคตที่ดีคืออนาคตในมือเราโดย w88club