You are currently viewing การเสียสละของผู้นำและการเป็นตัวอย่างที่ดี

การเสียสละของผู้นำและการเป็นตัวอย่างที่ดี

  • Post author:
  • Post category:Blog

คำว่าผู้นำนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณจะเป็นหัวหน้าตาการเป็นหัวหน้านั้น มันมีอะไรที่มากกว่าใช่ว่าความภาคภูมิใจนั้นคุณจะโดดเด่นกว่าคนอื่น และมีอำนาจมากกว่าผู้อื่นแต่คุณอย่าลืมว่าการที่คุณจะเป็นผู้นำ หรือหัวหน้าที่ดีได้นั้นคุณยังจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆอีก

พร้อมเพื่อส่วนรวม

อย่างไรก็ตามการเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นคุณสมบัติก็ต้องดีด้วยเช่นเดียวกัน เชื่อได้เลยว่าการเป็นผู้นำนั้นและคุณเอาเปรียบแต่ลูกน้องอย่างเดียว เชื่อได้เลยว่าไม่น่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือประสบความสำเร็จได้อย่างง่าย และคุณสามารถซื้อใจลูกน้องได้แล้วล่ะก็เชื่อได้เลยว่าความสำเร็จนั้นคงอยู่ไม่ไกล

พร้อมที่จะเสียสละเสมอ

ใช่ว่าผู้นำทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องเสียสละเสมอไป แต่บางครั้งการเป็นผู้นำนั้นคุณอาจจำเป็นจะต้องเสียอะไรไปสักอย่าง ไม่ว่าจะเวลาส่วนตัวความสุขส่วนตัวทรัพย์สินหรือผลงาน เพราะคุณจำเป็นจะต้องทุ่มเทให้กับส่วนรวมมากกว่าเดิม และพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ทั้งคำแนะนำและกำลังใจลูกทีม 

ตัวอย่างที่ดี

เป็นผู้นำแล้วอย่าบ้าอำนาจแสดงอำนาจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องควร ที่จะรักษาระเบียบเพื่อที่ให้ลูกน้องทำตามถ้าคุณทำในสิ่งนี้ได้เชื่อได้เลยว่า คุณจะได้เป็นผู้นำอย่างแท้จริงและเชื่อได้เลยว่าลูกน้อง จะต้องเคารพและรักผู้นำอย่างคุณอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้ว ลูกน้องก็จะเป็นตัวช่วยดันคุณไปถึงเป้าหมาย