You are currently viewing พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วีรบุรุษประเทศไทย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วีรบุรุษประเทศไทย

  • Post author:
  • Post category:Blog

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ย้อนกลับไปกรุงสุโขทัยเลยที่มีวีรบุรุษของประเทศไทย พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง เป็นการปกครองบ้านเมือง มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญมากมาย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นได้มีการคิดค้นตัวอักษรไทยขึ้น ย้อนกลับไปพุทธศักราช 1826 เป็นตัวอักษรที่คนไทยใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้และเป็นภาษาเป็นของประเทศไทยเองด้วย ต้องยอมรับเลยว่าเป็นประโยชน์แก่ชาวประชากรของประเทศชาติเลยทีเดียว มีความสืบทอดกันต่อมายาวนานมากประมาณ 700 กว่าปีเลย เป็นรากฐานของคนประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ทุกวันที่ 17 มกราคมของทุกปีนั้น เป็นวันที่สำคัญของชาวไทยอย่างมากถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์เลยทีเดียว นั่นก็คือ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และได้มีการจัดงานอลังการงานสร้างในจังหวัดสุโขทัย เพื่อรำลึกถึง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มีต่อประชากรในประเทศไทย มีวิธีมากมายเลยสำหรับในวันนั้นไม่ว่าจะเป็น พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหง เป็นการนำเครื่องแห่สักการะพ่อขุนรามคำแหง และมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านต่างๆนานา เป็นการแสดงศิลปะการต่อและเป็นการแสดงช้างศึก 

มหาลัยรามคำแหง

ต้องยอมรับเลยว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยระดับอุดมศึกษาพร้อมเพียง และได้มีการนำอัญเชิญพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต้องยอมรับเลยว่าเป็นกิจอันยิ่งใหญ่มากของชาติได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในอดีตมาเยอะแยะมากมาย ได้มีการตั้งชื่อมหาวิทยาลัยและมีการจัดตั้งหลายแห่งมากในประเทศไทย ในช่วงแรกนั้นยังใช้อาคารในการศึกษาเป็นที่ตั้งชั่วคราวเฉย แต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการทำให้มันเป็นกิจจะลักษณะ และสง่างามหน้าโรงเรียน จึงทำให้หลายโรงเรียนนั้นได้อัญเชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นที่ร่มไทรของชาวไทย

ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

แน่นอนว่าหลังจากที่มีการอนุมัติจากรัฐบาลนั้น ทางมหาวิทยาลัยก็เล่นการจัดตั้งแบบถาวรเลย และได้มีการนำอัญเชิญเป็นเครื่องหมายของนามมหาวิทยาลัย ได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมาเปิดพิธีในการอัญเชิญ และมีการให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นความมงคลให้แก่เด็กนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกันอยู่ทุกปี ทำพิธีสักการะพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช