You are currently viewing อยากเป็นผู้นำ ต้องทำอย่างไร

อยากเป็นผู้นำ ต้องทำอย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในการทำงานนั้นบางครั้งมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่คุณจะต้องกลายเป็นผู้นำหรือมีความรู้สึก อยากเป็นผู้นำ ให้กับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในการทำงาน ไม่ว่า จะด้วยการทำงานเฉพาะบางโอกาสหรือการได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าเดิม หรือคุณเป็นหัวหน้างาน หรือเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วก็ตามที คุณควรจะแสดงออกอย่างไรหรือควรทำอย่างไรคนที่ทำงานร่วมกับคุณจึงจะยอมรับคุณเป็นหัวหน้าและเชื่อฟังในสิ่งที่คุณบอก ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่การข่มขู่ การใช้อำนาจ หรือใช้กำลังอย่างแน่นอน การทำแบบนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาก เราจะมาแนะนำวิธีที่ทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่ดีและเป็นที่เคารพน่าเชื่อถือในสายตาของลูกน้องกันค่ะ

อยากเป็นผู้นำ ต้องเข้าใจผู้ตาม

การที่คุณ อยากเป็นผู้นำ มันไม่ใช่ว่าจะคุณจะกระหายอำนาจและใช้มันมาปกครองผู้อื่น การที่คุณเป็นผู้นำคุณยิ่งต้องเข้าอกเข้าใจผู้ตามว่าเขามีความต้องการอย่างไรคุณเองก็เคยเป็นผู้ตามมาก่อนเคยเป็นผู้น้อยมาก่อน ดังนั้นเมื่อคุณก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่นำการทำงานให้กับพวกเขาเหล่านั้นคุณจะต้องเข้าใจจิตใจของการเป็นผู้ตาม คุณต้องเข้าใจว่าผู้ตามของคุณนั้นต้องการอะไร ขาดเหลือและบกพร่องในจุดไหนคุณก็เข้าไปเสริมไปแก้ไขในจุดนั้นและทำให้ดีขึ้นไม่ใช่เอาแต่ต่อว่าในเวลาที่ผู้ตามของคุณทำงานผิดพลาด นั่นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีมาก และในบางครั้งการที่คุณรับฟังเสียงของผู้ตามอย่างลูกน้องคุณบ้างย่อมดีกว่าการที่คุณไม่ฟังใครเลยเอาความผิดของตัวเองเป็นใหญ่ ยังไงเสียความคิดของคนหลายหลายคนก็เป็นสิ่งประกอบการตัดสินใจในหลายๆแง่มุมที่ดีมากกว่าความคิดเห็นของคนเพียงคนเดียวอย่างแน่นอน

อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนไหว

นอกจากคุณจะมีความเข้าใจในผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะยอมพวกเขาไปเสียหมดการเป็นผู้นำนั้นต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจและเลือกได้อย่างเด็ดขาดและสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณตัดสินใจในทุกๆอย่างนั้นจะต้องมีเหตุผลประกอบ ไม่ใช่เป็นการทำอย่างไรเหตุผลหรือใช้เพียงแค่อารมณ์ของคุณอย่างเด็ดขาด คุณต้องสามารถอธิบายให้ผู้ตามฟังได้ว่าสิ่งที่คุณทำหรือว่ามอบหมายงานให้พวกเขา ทำมันมีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายอย่างไร มีเหตุผลอย่างไรที่จำเป็นจะต้องทำงานงานนี้

ความรับผิดชอบมาเป็นที่หนึ่ง

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องมีความรับผิดชอบให้สูงมากมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญ หากคุณอยากให้ลูกทีมของคุณเป็นอย่างไรตัวคุณเองก็ต้องเป็นแม่แบบเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นดูเป็นตัวอย่างเสียก่อน ถือว่าเป็นหลักของการเป็นผู้นำที่ดีเลยก็ว่าได้ หากตัวคุณเองยังทำไม่ดีแล้วคุณจะไปบอกให้คนอื่นทำตามคุณได้อย่างไร การเป็นผู้นำนั้นไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้ ต้องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์ในการทำงานด้วยระดับหนึ่ง หากคุณจับจุดถูกและสามารถทำได้ถูกต้องตรงจุด คุณก็จะกลายเป็นผู้นำที่ดีได้