ผลเสียจากสงคราม

  • Post author:
  • Post category:Blog

          เมื่อไรที่เกิดสงคราม ซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่ง ผลเสียจากสงคราม นั้น ย่อมจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในประวัติศาสตร์ก็ได้ตักเตือนจากเหล่าคนเฒ่าคนแก่ที่ว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดสงครามขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบถึงเงินหมุนเวียนจะหายจากระบบเศรษฐกิจ เพราะถ้ามีสงครามเกิดขึ้น รัฐบาลประเทศและคู่สงครามพันธมิตร หรือประเทศที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง จะเกิดการกักตุนเงินเพื่อใช้จ่ายในยามที่จำเป็นจริงๆ ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามก็ต้องการเงิน มาสร้างกองทัพและจ่ายเงินเดือนทหาร อาหารการกิน เสบียงในการเดินทัพและรบ ผู้คนจะเลือกบริโภคเท่าที่จำเป็น ผลเสียจากสงคราม สินค้าแพง เมื่อเกิดสงครามก็จะทำให้สินค้ามีราคาแพงมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นน้ำมัน เพราะน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำสงคราม เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถถัง เครื่องบิน…

Continue Readingผลเสียจากสงคราม